דורך תורת הנצח

ליקוטי הלכות - סעט פון 8

Language: Hebrew

געהעריגע פרייז $84.49
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $84.49
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $84.49
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $84.49
ספר הקדוש ליקוטי הלכות
נכתב על ידי הרה״ק רבי נתן מברסלב זי״ע על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן מברסלב זי״ע, על פי פקודתו ז"ל לרבי נתן שיבאר ויחדש את ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת, בדרך חכמה ומוסר השכל ועצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום ונשגב עד אין סוף ואין תכלית, שיתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה. אשרי שיאחז בהם.
***
ידוע השיחה שאמר מוהרנ"ת ז"ל בשעה שהביאו לו את ספרי השל"ה הקדוש אמרו לו זה ספר "כל בו" שיש בו הלכות ודרשות נגלה ונסתר וכו', ענה ואמר "הספר שלי הוא הגן עדן של הקדוש ברוך הוא" כי באמת מי שרגיל בדברי מוהרנ"ת ז"ל לו יש חיות כזו שאי אפשר לתאר כלל, אשרי מי שמתמיד בספרי ליקוטי הלכות. (שו''ת ברסלב חלק ג' מכתב רצ''ד)
▪️ אותיות מאירות עינים, מנוקד.
▪️ בגודל 10 על 7 אינץ'.
▪️ 8 כרכים.
▪️ כריכה קשה.