דורך נקודה טובה

ימי מוהרנ"ת

Language: Hebrew

געהעריגע פרייז $19.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $19.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $19.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $19.99
Keren R' Yisrael Ber Odesserימי מוהרנ"ת
ימי מוהרנ"ת
דאס לעבנ'ס געשיכטע פון הייליגן רבי נתן
וויאזוי ער איז אויפגעוואקסן, און ווי ער איז נתקרב געווארן צו חסידות, און דערנאך צום הייליגן רבין, און וואס עס איז אים אלץ דורכגעגאנגען במשך זיין לעבן, וואס ער האט אלץ מיטגעמאכט, און אויפגעטון, אזוי אויך פילע מעשיות און עפיזאדן פון הייליגן רבין.
▪️ שיינע גרויסע אותיות, מנוקד
▪️ בלעטער
▪️ 7 ביי 9.5 אינטשעס
▪️ הארטע דעקל
  • R' Nosson Z"L