דורך Keren Hadfusa Heichal Hakoidesh Breslev

סדר הדלקת נר חנוכה

Language: Yiddish

געהעריגע פרייז $2.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $2.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $2.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $2.99
Keren Hadfusa Heichal Hakoidesh Breslevאשר בנחל #3 (ווייכע דעקל)
אשר בנחל #3 (ווייכע דעקל)
עצתו אמונה #1 (ווייכע דעקל)
Keren Hadfusa Heichal Hakoidesh Breslevעצתו אמונה #1 (ווייכע דעקל)

סדר הדלקת נר חנוכה, מיט שיינע שטיקלעך פון מוהרא"ש זי"ע אויף אידיש, צוזאַם גענומען פון די פילע ספרים, שיינע געדאַנקען און חיזוק ווערטער וואָס וועקט אויף אַ איד אויסצונוצן די גרויסע צייט ביים צינדן די הייליגע חנוכה ליכט, און איבער די גרויסע עת רצון וואָס מ'קען דעמאָלטס פועלן גאָר גרויסע זאַכן.

אויך אַנטהאַלט עס פילע גאָר וואַרימע תפילות אויף פאַרשידענע ענינים ווי אויף גוטע קינדער, שידוכים, פרנסה, וואָס מוהרא"ש האָט געשריבן אויף חנוכה. תפילות וואָס עפענען אויף דאָס האַרץ צום אייבערשטן, און פועלן גאָר גרויסע ישועות.

הערליך איבערגעדרוקט אין יאָר תשפ"ב, מיט שיינע לעכטיגע אותיות.

 

▪️ שיינע גרויסע אותיות
▪️ אידיש
▪️ סייז: 7 ביי 4.75 אינטשעס
▪️ ווייכע דעקל
▪️ 104 בלעטער
▪️ דפוס קרן הדפסה היכל הקודש ברסלב
  • Chanukah
  • Yomim Tovim
  • Mohorosh ZY"A